Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Start

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Rybniku udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie SEKAP i platformie ePUAP.

Korzystanie z udostępnionych usług w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia konta lub w przypadku posiadania aktywnego konta od zalogowania.

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą:

• na platformie SEKAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego czy bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP

• na platformie ePUAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Korzystanie z ESP umożliwia kontakt z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy.

Więcej informacji znajduje się w dziale Pomoc na platformie SEKAP oraz Pomoc na platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można dostarczać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP a także na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD składanych w siedzibie Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42

Zakres działalności

W przygotowaniu...

Struktura organizacyjna

  Dyrektor
 Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

Główny księgowy

Sekretarka

Koordynatorzy

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog

Modernizacja biuletynu

W związku z trwającymi pracami nad przebudową serwisu proszę szukać informacji w archiwalnej wersji dostępnej w archiwum.

Jednocześnie informujemy, że serwis internetowy www.bip.ppow.powiatrybnicki.pl ma charakter testowy (trwają pracę nad aktualizacją treści) i do dnia 31 stycznia 2015 r. nie stanowi podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, rozumianej w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).